O škole

Základní informace o škole:

  • ZŠ – dvě třídy – 1. – 5. ročník
  • Školní vzdělávací program: Objevujeme svět pro život
  • Platnost od 1. 9. 2008
  • Dvě třídy – 1. – 5. ročník
  • Jedna třída školní družiny

V budově školy jsou umístěny 4 učebny:

  • Dvě slouží jako třídy
  • Jedna slouží dopoledne jako třída a odpoledne ŠD
  • V čtvrté je tělocvična

Dvě kmenové třídy jsou již vybaveny novým nábytkem a výukovou technikou. Zbývá nám nově vybavit školní družinu a zrenovovat sociální zařízení. Celá školní budova je zajištěna elektronickým zabezpečovacím systémem.

8. 9. 2016 byly do provozu uvedeny 2 nové budovy:

Školní jídelna s výdejem stravy a samostatný komplex Mateřské školy. Tyto prostory jsou nově postavené a plně slouží svému účelu, i když ještě vychytáváme nějaké drobné nedostatky.

Dotace z EU
Od 1.10.2011 je škola zapojena do výzvy EU peníze školám.
Škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“
Škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“